Vi vill veta sanningen om internationella godstransporter i Skandinavien – och vi behöver din hjälp! Idag är över 100 000 personer i Sverige sysselsatta inom transportbranschen som är livsviktig för att sjukhus, fabriker och andra viktiga samhällsfunktioner skall fungera. Lägg till det att transporter av gods för 10 % av klimatgasutsläppen i Sverige och det är lätt att förstå att en effektiv bransch är nödvändig! För att företag, myndigheter och forskare skall kunna arbeta för effektivare transporter, är pålitlig information nödvändig. I våras tog vi fram de första mätningarna av utländska lastbilar i Sverige och undersökte vilken effekt det får på miljön. Hjälp oss att ytterligare kartlägga detta genom att ladda ner och använd smartphone-appen Cabotagestudien!

Att använda appen är mycket enkelt - skriv in ett registreringsnummer och tryck rapportera! Platstänster (GPS) i din telefon måste vara aktiverad.