Cabotagestudien er et forskningsprojekt som undersøger international godstransport i Skandinavien. Formålet med Cabotagestudien er at producere fakta om international godstransport i Skandinavien og for at skabe viden for samfundet, de politiske beslutningstagere, myndigheder og fremtidig forskning.

Med hjælp fra tusindvis af frivillige benyttes den innovative Cabotagestudien app til at indsamle data og statistikker på de internationale fragtkørsler. Den indsamlede data bruges til at danne et bevægelsesmønster på lastbiler, hvilket er grundlaget for yderlige analyser. Udover analysen af bevægelsesmønstre undersøger vi, hvordan liberaliseringen af transportmarkedet påvirker den skandinaviske logistik, hvordan forskellige typer beslutninger påvirker miljøet, transport effektivitet og synlighed i transport køb.


Hvad sker der med det data vi indsamler?

Alt det data, vi med din hjælp indsamler, er fuldstændig anonymt og benyttes udelukkende til forskning. Gennem avanceret algoritmer, kan vi identificere, hvordan den internationale trafik bevæger sig på vejene i Skandinavien og vi kan skabe pålideligt information til alle interesserede parter om omfanget af udenlandske lastbilers bevægelse i Skandinavien. Vores målsætning er at kunne være i stand til at kvantificere de miljømæssige- og økonomiske virkninger af liberaliseringen af transportmarkedet. Resultaterne offentliggøres via denne side, via udbredelse i medierne samt de offentliggøres i videnskabelige tidsskrifter.


Finanseringskilder

Grundlaget for akademisk forskning er, at det er fuldstændig uafhængig, gennemskueligt og muligt at genoptage. Cabotagestudien accepterer udelukkende finansielle bidrag fra virksomheder og fonde. Virksomheder, som ønsker at støtte undersøgelsen kan udelukkende gøre det ved at sponsorere priser som udloves til deltagerne i undersøgelsen.

Main financier (2012-2015)

Elin og Charles Lindleys Stiftelse var sponsor for den første fase af Cabotagestudien i efteråret 2012. I efteråret 2013 besluttede stiftelsen at bruge midler til 3 uafhængige forskningsprojekter på området. Dette giver mulighed til at Cabotagestudien over tid kan undersøge og analyserer området fra forskellige perspektiver og modeller.

Andre sponsorer (2013)

Northern Logistics Association (NLA) bidrager med finansielt støtte til Cabotagestudien.

NLA indsamler finansielle midler til forskning fra følgende organisationer:

Sverige

Danmark

Norge


Teamet bag Cabotagestudien

Cabotagestudien er et af verdens største forskningsprojekter indenfor transport områder, og tusindvis af mennesker deltager i undersøgelsen. Udover brugerne af Cabotagestudiens app, hjælper en lang række eksperter i fokusgrupper og har løbende en dialog for at producere information. I Danmark samarbejder Cabotagestudien med Copenhagen Business School (CBS). Personerne der koordinerer undersøgelsen er som følger:

Henrik Sternberg

Cabotagestudiens er opfundet af transport forsker Henrik Sternberg, Lunds Universitet. Henrik har i mange år forsket i transportbranchens effektivitet og har stor erfaring med at måle transport effektivitet og især lastbilchaufførernes arbejde. Inden Henriks doktorgrad på Chalmers arbejdede han 10 år i transportbranchen hvor han var konsulent bl.a. ved Deutsche Post og Deutsche Bahn.

Andreas Holmberg

Forskningsassistent Andreas Holmberg er ansvarlig for miljøanalysen og er involveret i alle aspekter af undersøgelsen. Andreas har stor erfaring med netværksoptimering og han har en civilingeniør eksamen i Industriel økonomi fra Lunds Tekniska Högskola.

Gustaf Lindqvist

Freelance programmør Gustaf Lindqvist er en del af Cabotagestudiens udviklingsteam. Han har mange års erfaring i web- og softwareudvikling til både små og store kunde, herunder Sony Mobile Communications. Gustaf er matematikker og ekspert i analyse af positionsdata.

Carl Hagerling

Carl Hagerling arbejder med industridesign og grafisk design.

Glenn Hagen

Glenn har en baggrunf og uddannelse indenfor service management. Derudover har han en uddannelse i Kontor og administrative kvalifikationer. Han har mange års erfaring indenfor service, support og administration. Glenn befinder sig ofte som en central person i projekter, hvor kommunikation er vigtigt.

I studiet arbejder også Martina Maggio, Mats Johnsson, Günter Prockl, Mette Vinther og Claes Bjerre Gunvig.

Hvad er cabotage?

Ifølge den europæiske cabotage fungerer en national fragtmand som en erhvervsdrivende, der midlertidigt er i landet. Lovgivningen om cabotage transport i EU blev reguleret d. 14. maj 2010 i direktivet (EC) 1072/2009. Målet med, at tillade lejlighedsvis indenlandsk godstransport fragtet af udenlandske transportvirksomheder, som er under EU, var at reduere antallet af tomme kørsler efter en internations transport er afsluttet. At dette er sandt er endnu ikke bevist. I henhold til artikel 8 i direktivet, må en udenlandsk lastbilchauffør foretage 3 cabotagekørsler (dvs. mellem to punkter i det land operatøren midlertidigt opholder sig i), efter de internationale forsendelser er læsset af.

Læs mere...